Bảng giá tên miền

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.vn 295.000 đ
455.000 đ Miễn phí
.com.vn 295.000 đ
335.000 đ Miễn phí
.net.vn 295.000 đ
335.000 đ Miễn phí
.org.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.info.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.gov.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.edu.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.biz.vn 295.000 đ
335.000 đ Miễn phí
.name.vn 35.000 đ 40.000 đ Miễn phí
.pro.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.health.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.ac.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.xyz Miễn phí 280.000 đ   18.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
263.000 đ
.com Miễn phí 280.000 đ 189.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.net Miễn phí 280.000 đ 189.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.org Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.info Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.biz Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ 289.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.name Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.tv Miễn phí 610.000 đ 519.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 306.000 đ
.sx Miễn phí 832.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.in.net Miễn phí 185.000 đ 157.000 đ
.la Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.solar Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cool Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 144.000 đ 122.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.company Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.center Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.solutions Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bike Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.guru Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.club Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.buzz Miễn phí 2.726.000 đ 2.181.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.dance Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.democrat Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.futbol Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.immobilien Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.reviews Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.shoes Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.moda Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.rest Miễn phí 887.000 đ
.bar Miễn phí 2.977.000 đ
.associates Miễn phí 731.000 đ
.media Miễn phí 731.000 đ
.lease Miễn phí 1.186.000 đ
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ
.toys Miễn phí 731.000 đ
.town Miễn phí 731.000 đ
.university Miễn phí 1.183.000 đ
.uk Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.accountants Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.actor Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.attorney Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.audio Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.berlin Miễn phí 1.244.000 đ 1.057.000 đ
.bharat Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.bid Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.blackfriday Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.build Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.capetown Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.casa Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.christmas Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.click Miễn phí 172.000 đ 146.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.com Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.co.de Miễn phí 257.000 đ 218.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.consulting Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.cooking Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.country Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.credit Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.444.000 đ 2.927.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.degree Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.diet Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.durban Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.engineer Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.fashion Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.fishing Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.flowers Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.forsale Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.garden Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.gift Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.global Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.green Miễn phí 2.069.000 đ 1.759.000 đ
.guitars Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.haus Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.help Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.hiphop Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ 1.805.000 đ
.hosting Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.ink Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.jobs Miễn phí 3.307.000 đ 2.811.000 đ
.joburg Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.juegos Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.kim Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.lawyer Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.link Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.loans Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.luxury Miễn phí 13.207.000 đ 11.226.000 đ
.menu Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.party Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.pics Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.pictures Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.pink Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.property Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.pub Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.quebec Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.red Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.rodeo Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.sc Miễn phí 2.344.000 đ 1.992.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.sexy Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.social Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.software Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.soy Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.space Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.surf Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.tattoo Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.tires Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.tokyo Miễn phí 392.000 đ 333.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.uno Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.vc Miễn phí 942.000 đ 801.000 đ
.vegas Miễn phí 1.382.000 đ 1.175.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ 403.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.wiki Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 887.000 đ 754.000 đ
.sx Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.date Miễn phí 739.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ
.win Miễn phí 667.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ
.download Miễn phí 770.000 đ
.online Miễn phí 850.000 đ
.life Miễn phí 750.000 đ
.shop Miễn phí 830.000 đ
.yoga Miễn phí 675.000 đ
.site Miễn phí 800.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ
.travel Miễn phí 2.530.000 đ

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố) tại Nhân Hòa Khách hàng có thể tra cứu sự tồn tại của các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (VD: tenmien.hanoi.vn;…) để thuận tiện cho việc đăng ký và sử dụng.

ajax-loader
Chat với chúng tôi?